Het register

Inschrijven en gegevens inzien/wijzigen

REGISTREER MIJ VOOR HET
ONDERZOEKFILTER

Onderzoekfilter is voor iedereen die NIET meer benaderd wil worden voor onaangekondigd telefonisch marktonderzoek.

Uitschrijven voor telefonisch en schriftelijk marktonderzoek

Uitschrijven voor telefonisch marktonderzoek

Uitschrijven voor schriftelijk marktonderzoek

Mijn Gegevens Aanpassen

Bent u al geregistreerd? Dan kunt u hier uw gegevens inzien/ wijzigen. Klik op de aanpassen knop hieronder.

Aanpassen

NUMMER OPZOEKEN

Staat mijn nummer al in het register?
Vul nog 9 cijfers

Quote

Vragen

Veel gestelde vragen
 • Registratie

 • Wie kan zich bij het Onderzoekfilter registreren?

  Iedereen van twaalf jaar of ouder die ingeschreven staat bij een Nederlandse gemeente, kan zijn of haar gegevens in het Onderzoekfilter laten vastleggen en zich daarmee afmelden voor onaangekondigd telefonisch marktonderzoek.

 • Hoe en waar kan ik mij registreren bij het Onderzoekfilter?

  U kunt zich registreren in het Onderzoekfilter door het invullen van het registratieformulier op www.onderzoekfilter.nl Op de homepage treft u de link aan naar het registratieformulier.

  Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. U geeft op de registratiepagina aan waar u zich voor afmeld en voor welke telefoonnummers dit van toepassing. U kunt zich dus afmelden voor zowel u mobiele nummer als voor de vaste lijn.

 • Hoe lang is de registratie geldig?

  Als u zich registreert bij het Onderzoekfilter blijft uw registratie drie jaar geldig. Gedurende die periode wordt u niet benaderd voor onaangekondigd telefonisch marktonderzoeken. Na drie jaar verloopt uw registratie in het Onderzoekfilter en moet u zich opnieuw registreren bij het Onderzoekfilter. U krijgt hierover automatisch bericht.

 • Ontvang ik een bevestiging van mijn registratie?

  Iedereen die zich registreert krijgt daarvan per e-mail een bevestiging op het opgegeven e-mailadres.

 • Hoe wijzig ik of zie ik mijn gegevens bij het Onderzoekfilter?

  Ga naar Aanpassen/wijzigen registratie Onderzoekfilter.

 • IS MIJN REGISTRATIE IN HET ONDERZOEKFILTER PER DIRECT GELDIG?

  De verwerking van de registratie duurt circa 4 tot 6 weken. Marktonderzoekbureaus moeten voor aanvang van elk onaangekondigd telefonisch marktonderzoek de telefoonnummers die men gaat gebruiken voor het onderzoek, checken bij het Onderzoekfilter. Lopende onderzoeken hoeven dus niet opnieuw gecheckt te worden op nieuwe registraties in het Onderzoekfilter. Het kan daardoor voorkomen dat u zich recent heeft geregistreerd bij het Onderzoekfilter en toch nog gebeld wordt. Over het algemeen zijn dit uitzonderingen en na bovengenoemde termijn komt dat in het geheel niet meer voor.

 • Het Filter

 • Kan ik overige vragen met betrekking tot marktonderzoek kenbaar maken via Onderzoekfilter?

  Via het Onderzoekfilter kunt u zich alleen registreren voor onaangekondigd telefonisch marktonderzoek. Er is via Onderzoekfilter geen mogelijkheid om andere vragen of wensen met betrekking tot onderzoek kenbaar te maken.

 • Geldt deze registratie ook voor ander marktonderzoek dan onaangekondigd telefonisch marktonderzoek?

  Het Onderzoekfilter geldt alleen voor onaangekondigd telefonisch marktonderzoek, dus u kunt nog wel benaderd worden indien een onderzoekbureau u vooraf heeft geïnformeerd. Dit kan een bureau doen door bijvoorbeeld vooraf een brief te sturen met het verzoek tot deelname aan telefonisch onderzoek. Mondeling onderzoek aan de deur of op straat, internet onderzoek of commerciële telefonische verkoop vallen ook niet onder het regime van het Onderzoekfilter.

 • Kan ik een klacht indienen indien ik toch benaderd wordt voor het meedoen aan onaangekondigd telefonisch marktonderzoek?

  Indien u geregistreerd staat in het Onderzoekfilter en u wordt toch benaderd met het verzoek mee te werken aan een onaangekondigd telefonisch marktonderzoek, handelen deze onderzoeksbureaus tegen de gedragscode van de MOA, VBO en VSO en kunt u tegen dat een bureau een klacht indienen. U kunt uw klacht via de klachtenpagina indienen. Het is wel belangrijk dat u een aantal gegevens vermeld van het bureau dat u onterecht heeft benaderd. Uiteraard is de naam van het bureau van belang, de datum wanneer u bent gebeld en het onderwerp waar het onderzoek over ging.

  Uw klacht wordt in behandeling genomen door een onafhankelijke commissie onder leiding van een ervaren onafhankelijke jurist. Meer informatie over deze zogenaamde Beroepscommissie kunt u vinden op www.moaweb.nl/beroepscommissie.

 • Wat is het contactadres van het Onderzoeksfilter?

  Zie de Contact pagina.

 • Als ik als zzp’er niet meer gebeld wil worden voor Marktonderzoek kan ik mij dan ook uitschijven, zodat ik niet meer gebeld wordt door een marktonderzoekbureau?

  Ook ZZP-ers kunnen zich uitschrijven via het Onderzoekfilter en worden dan niet meer gebeld door een marktonderzoekbureau. Marktonderzoekbureaus zijn verplicht om het onderzoekfilter te raadplegen en de telefoonnummers die in het Onderzoekfilter staan mogen dan niet meer benaderd worden voor onaangekondigd telefonisch onderzoek.

Klachten

Procedure en voorwaarden

Voorwaarden voor een klacht:

Een klacht moet de juiste gegevens bevatten om als klacht te kunnen worden ingediend. Deze gegevens zijn:
Tijdstip van het belmoment moet bekend zijn (Datum / tijd)
De naam van het onderzoekbureau moet bekend zijn
Het telefoonnummer waarop u benaderd bent.
U dient een geldige registratie te hebben voor Onderzoekfilter.

Klachten over onaangekondigd marktonderzoek

Formuleer uw klacht zoals beschreven bij ‘voorwaarden klacht’ en mail uw klacht naar onderzoekfilter@moa.nl of vul het klachtenformulier hieronder.

Procedure:

Klachten over Onderzoekfilter

Heeft u zich geregistreerd voor het Onderzoekfilter en wordt u desondanks benaderd door een marktonderzoekbureau voor onaangekondigd telefonisch marktonderzoek? Dan kunt u een klacht indienen bij de Beroepscommissie Consumentenklachten van de MOA. Stuur uw klacht per mail naar onderzoekfilter@moa.nl ovv naam van het bureau, de datum en tijdstip wanneer u bent gebeld en het onderwerp van het onderzoek.

Over welke klachten oordeelt de Beroepscommissie?

Jegens hem in strijd met het bepaalde in de Gedragscode voor het marktonderzoek of in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (de WBP) is gehandeld, kan die consument bij de MOA een schriftelijke klacht indienen.

Procedure van de Beroepscommissie

Het secretariaat van de MOA zal het betreffende marktonderzoekbureau, indien lid van de MOA, over de klacht informeren.
Het MOA-lid dient binnen een termijn van acht weken na het indienen van de klacht schriftelijk te reageren.
Indien het Geschil niet tot tevredenheid van de Consument - Respondent is opgelost of indien het MOA-lid niet binnen de gestelde termijn heeft geantwoord, kan de respondent binnen veertien dagen na het verstrijken van de gestelde termijn, nogmaals voorleggen aan de Beroepscommissie.
Voor ideeën of opmerkingen ten aanzien van het registratiesysteem: zie contactpagina

Contact

Vragen / klachten indienen
Ik heb een(*)
Vul nog 9 cijfers

 

We zijn bereikbaar op telefoonnummer 020-5810710