Privacy Statement

Dit privacy statement geeft aan hoe het Onderzoekfilter omgaat met de door u verstrekte persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens

De door u verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan uw verzoek om niet voor onaangekondigd telefonisch onderzoek benaderd te worden, zowel via vaste of mobiele telefonie. Uw gegevens worden voor blokkering beschikbaar gesteld aan de marktonderzoekorganisaties die zijn aangesloten bij Onderzoekfilter van de MOA. Het bestand van Onderzoekfilter is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. En de gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

E-mailadres

Onderzoekfilter vraagt om uw e-mailadres. Dit adres wordt door Onderzoekfilter onder andere gebruikt om uw aanmelding te bevestigen. Daarnaast wordt het gebruikt om u te informeren over wijzigingen, bijvoorbeeld wanneer uw aanmelding bij het Onderzoekfilter afloopt. U kunt zichzelf dan opnieuw inschrijven.

 

Cookie

Onderzoekfilter gebruikt zogeheten tijdelijke 'cookies'. Deze tijdelijke bestandjes worden gebruikt om de inschrijfprocedure goed te laten verlopen. Indien u in uw browser het gebruik van 'cookies' uitzet, kan dit gevolgen hebben voor het verloop van de inschrijfprocedure.

 

Beveiliging

Onderzoekfilter gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.

 

Dit privacy statement is vastgesteld op 1 juni 2009. Onderzoekfilter behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen. Raadpleegt u daarom periodiek het privacy statement.