Klachten over Onderzoekfilter

Heeft u zich geregistreerd bij het Onderzoekfilter en wordt u desondanks benaderd door een marktonderzoekbureau voor een onaangekondigd telefonisch marktonderzoek dan kunt u een klacht indienen bij Beroepscommissie Consumentenklachten van de MOA. Stuur uw klacht dan naar onderzoekfilter@moaweb.nl ovv naam van het bureau, de datum wanneer er is gebeld en het onderwerp van het onderzoek.

 

Over welke klachten oordeelt de Beroepscommissie?

Jegens hem in strijd met het bepaalde in de Gedragscode voor het marktonderzoek of in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (de WBP) is gehandeld, kan die consument bij de MOA een schriftelijke klacht indienen.

 

Procedure van de Beroepscommissie

Het secretariaat van de MOA zal het betreffende marktonderzoekbureau, lid van de MOA en tegen wie de klacht is ingediend, over de klacht informeren.

 

Het MOA-lid dient binnen een termijn van acht weken na het indienen van de klacht schriftelijk te reageren.

 

Indien het Geschil niet tot tevredenheid van de Consument - Respondent is opgelost of indien het MOA-lid niet binnen de gestelde termijn heeft geantwoord, kan de Respondent het Geschil binnen veertien dagen na ontvangst van de reactie van het MOA-lid ofwel, bij gebreke van een reactie van het MOA-lid binnen veertien dagen na het verstrijken van de gestelde termijn, voorleggen aan de Beroepscommissie.

 

Voor ideeŽn of opmerkingen ten aanzien van het registratiesysteem: zie contactpagina